دسته: جملات روحیه بخش ، الهام بخش و انرژی بخش

جملات روحيه بخش قسمت سوم ۰

جملات روحيه بخش قسمت سوم

خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك مي شود و به قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدرآرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا مي شود. ملاصدرا بدبختي تنها در باغچه اي که خودت کاشته اي مي رويد. وقتي كه زندگي برات خيلي سخت شد، يادت باشه كه درياي آروم،...

جملات روحيه بخش قسمت اول ۰

جملات روحيه بخش قسمت اول

اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی ! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که افتاب طلوع نکند. به سحر اعتماد کنید! اگر آفتاب را به نظاره بنشيني، سايه را...

جملات روحيه بخش قسمت دوم ۰

جملات روحيه بخش قسمت دوم

زندگي مثل دوچرخه سواري مي مونه ، واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي. آلبرت انيشتين اگر كسي را دوست داري، به او بگو. زيرا قلب ها معمولاً با كلماتي كه ناگفته مي‌مانند، مي‌شكنند. جرج آلن ميان انسان و شرافت رشته باريکي وجود دارد و اسم آن قول است.  توماس براس همه دوست دارند به بهشت بروند,اما كسي دوست ندارد بميرد .بهشت رفتن...