دسته: جملات روحیه بخش و پندآموز

جملات روحيه بخش قسمت نهم ۰

جملات روحيه بخش قسمت نهم

وقتی یکی از درهای شادی بسته می شود ، در دیگری باز می شود ، ولی اغلب ، ما آن قدر به در بسته نگاه می کنیم،که در باز شده را نمی بینیم. آنقدر...

جملات روحيه بخش قسمت هشتم ۰

جملات روحيه بخش قسمت هشتم

آن گاه كه ضربه‌هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت احساس مي‌كني به خاطر بياور كه زيبايي شهاب‌ها از شكستن قلب ستارگان است. اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق...

جملات روحیه بخش قسمت هفتم ۰

جملات روحیه بخش قسمت هفتم

چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت به درگاه الاهی دیر و طاقت فرسا میگذره ولی ۹۰دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره! چقدر خنده داره که ۱۰۰ هزار تومان کمک در...

ارزش وقت ۰

ارزش وقت

برای اینکه بدانی ده سال چقدر ارزش دارد از یک سالخورده بپرس. برای اینکه بدانی چهار سال چقدر ارزش دارد از یک رئیس جمهور بپرس. برای اینکه بدانی یک سال چقدر ارزش دارد از...

جملات روحیه بخش قسمت دهم ۰

جملات روحیه بخش قسمت دهم

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبرویتان تصورات دیگران...

جملات روحيه بخش قسمت ششم ۰

جملات روحيه بخش قسمت ششم

هرگز نمي توانيد در حالي كه دست هاي خود را در جيب فرو برده ايد از نردبان موفقيت بالا برويد. دريا باش تا اگر كسي سنگ به سوي تو پرتاب كرد ، سنگ غرق...