چيدمان صفحه اصلي مامبو

مطلبی که در این قسمت خواهید خواند به شما نحوه چگونگی تنظیم دلخواه و کاربردی چیدمان مطالب را در صفحه اول و بقیه صفحات سیستم نمایش محتوای انعطاف پذیر مامبو آموزش خواهد داد.
در سیستم نمایش محتوای مامبو به طور پیش فرض صفحه اول شما به صورت ذیل نشان داده خواهد شد :

چيدمان صفحه اصلي سايت در مامبو

برای تغيير چگونگی نمايش صفحه بايد از محلی که پارامتر های نمايش را مشخص می کند عمل نمود ؛ بدين منظور ابتدا وارد کنترل پنل شده سپس از منو به قسمت منوی اصلی برويد.
به صفحه ای که قصد تنظيم چيدمان را داريد برويد ؛ در اينجا صفحه اصلی را بررسی می کنيم.
سپس به بخش پارامترها برويد.
همان طور که در شکل زير مشخص شده است شما قادريد تا ۴ پارامتر را تنظيم و مطابق سليقه خود نماييد:

چيدمان صفحه اصلي سايت در مامبو
متن ستون بندي شده:

اولين گزينه تعداد کل مطالبی که می خواهید به صورت افقي کامل نمایش داده شود را مشخص می کند.

متن بلند:

دومين گزينه برای سايت شما تعداد نمايش مطالب به صورت ستوني را مشخص می نمايد.

ستون ها:

سومين قسمت ستون ها را مشخص می کند ؛ بطور مثال اگر شما متن بلند را برابر ۴ و تعداد ستون را برابر ۲ قرار دهيد جدولی دو در دو خواهيد داشت مطابق شكل زير:

چيدمان صفحه اصلي سايت در مامبو

در صورتیکه تعداد متن ستون صفر قید شود این بخش نمایش داده نخواهد شد .

لينك ها:

بخش چهارم تنظيم تعداد لينک های عناوين باقی مانده بر حسب مرتب سازی تاريخ را نشان ميدهد ؛ اگر تعداد آن صفر قيد شود ؛ هيچ لينکی به عناوين قديمی تر سايت نمايش داده نخواهد شد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code