ضرب المثل های حرف ص

ضرب المثل های حرف ص

صابونش به جامه ما خوردست!
صبح مادر حرفه هاست و شب مادر انديشه ها.
صبر بالاترين هنراست.
صبر کوتاه خدا سي سال است!
صبر گلي است که در باغ هر کسي نمي رويد.
صحت بهتر از ثروت است.
صد پتک زرگر، يک پتک آهنگر!
صد تا چاقو بسازد، يکيش دسته ندارد!
صد تا گنجشک با زاغ و زوغش نيم من است!
صد رحمت به کفن دزد اولي!
صد سال گدايي مي کنه هنوز شب جمعه را نمي شناسه!
صد سر را کلاه است و صد کور را عصا!
صد سوزن جمع کني يک جوال دوز نمي شود.
صد من پر قو يک مشت نمي شود!
صد موش را يک گربه کافيست!
صدا هر طور که باشد انعکاسش هم همانطور است.
صفرايش به يک ليمو مي شکند!
صلاح مملکت خويش خسروان دانند.
صنار جيگرک، سفره قلمگار نمي خواد!
صيد را چون اجل آيد سوي صياد رود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code