کالری مواد غذایی و خوراکی ها

اسم مادهمقدارکالری موجود
آدامسیک عدد۲
آدامس۱۰۰ گرم۳۲۰
آرد گندم۱۰۰ گرم۳۶۰
آرد ذرت۱۰۰ گرم۳۷۰
آرد سویا۱۰۰ گرم۴۲۰
آلبالو ( کمپوت )۱۰۰ گرم۹۰
آلبالو با هستهیک لیوان۶۰
آب جو ( ماء الشعیر )۱۰۰ گرم۴۰
آلوی زرد۱۰۰ گرم۷۵
آلبالو تازه ( با هسته )۱۰۰ گرم۶۰
آلوی قرمز۱۰۰ گرم۴۵
آناناس۱۰۰ گرم۴۵
آناناس ( کمپوت )۱۰۰ گرم۹۰
آناناس ( کنسرو در شربت )یک لیوان۲۰۰
آلو بخارایک عدد۱۵
انبه هندی۱۰۰ گرم۶۰
انبه هندییک عدد متوسط۱۲۰
اسفناج خام۱۰۰ گرم۲۵
استیک ( کم چربی )۱۰۰ گرم۲۰۰
استیک ( پر چربی )۱۰۰ گرم۴۰۰
انار تازه ( دانه )۱۰۰ گرم۶۰
انار کامل با پوست۱۰۰ گرم۳۵
انجیر (تازه )۱۰۰ گرم۶۰
انجیر ( خشک )۱۰۰ گرم۲۷۰
انجیریک عدد۲۵
انگور۱۰۰ گرم۸۰
انگور عسکری۱۰۰ گرم۹۰
انگور یاقوتی۱۰۰ گرم۱۰۰
انگور ( آب )۱۰۰ گرم۹۰
ازگیل۱۰۰ گرم۹۰
آبغورهگرم ۱۰۰۲۰
آبغورهیک قاشق۳
آجیل در هم۱۰۰ گرم۶۵۰
آجیلیک لیوان۷۵۰
بادام۱۰۰ گرم۶۶۰
بادام ( چغاله )۱۰۰ گرم۳۰
بادام ( درشت )یک عدد۱۰
بادام زمینی بدون پوست۱۰۰ گرم۵۶۰
بادرنگ۱۰۰ گرم۴۵
بادمجان۱۰۰ گرم۱۷
بره ( گوشت خالص )۱۰۰ گرم۱۶۵
بره ( گوشت با چربی )۱۰۰ گرم۳۳۰
بستنی۱۰۰ گرم۱۹۰
بیسکویت ( بدون کرم )۱۰۰ گرم۳۷۰
بیسکویت ویفر ( با کرم )۱۰۰ گرم۵۴۰
بیسکویت کرم دار۱۰۰ گرم۵۰۰
برنج۱۰۰ گرم۳۶۰
برنج ( یک لیوان )۱۹۰ گرم۶۶۰
برنج ( پخته )یک کفگیر با روغن۲۵۰
برنج ( پخته )۱۰۰ گرم۱۲۰
پیتزایک عدد۷۰۰
بیفتکگرم ۱۰۰۳۰۰
باقلوا با پستهگرم ۱۰۰۵۴۰
کباب برگ یک سیخ ( وزن قبل از پختن )۱۰۰ گرم۲۰۰
باقلای خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
باقلای سبز۱۰۰ گرم۱۰۸
باقلایک عدد۵
بامیه ( سبز )۱۰۰ گرم۴۰
بامیه ( شیرینی )۱۰۰ گرم۴۰۰
به۱۰۰ گرم۳۰
برگ چغندر۱۰۰ گرم۳۰
برگ مو۱۰۰ گرم۶۰
پرتقال۱۰۰ گرم۳۵
پرتقال ( آب پرتقال )یک لیوان۱۱۰
پسته با پوست۱۰۰ گرم۳۴۰
پسته ( بدون پوست )۱۰۰ گرم۶۸۰
پستهیک دانه درشت۸
پنیر پاستوریزه۱۰۰ گرم۲۱۰
پنیر محلی۱۰۰ گرم۲۱۰
پنیر خامه ای۱۰۰ گرم۳۸۰
پنیر بلغاری۱۰۰ گرم۳۶۰
پنیر پیتزا۱۰۰ گرم۴۵۰
پیازچهیک عدد۳
پیازگرم ۱۰۰۳۸
پیازیک عدد کوچک۵
پفکیک پاکت کوچک۴۰
پفکده عدد۸
پفک۱۰۰ گرم۱۰۰
پاچه بدون چربی۱۰۰ گرم۱۳۰
پوره سیب زمینییک لیوان۱۸۰
پوره مخلوط با شیر ( بدون کره )یک لیوان۱۴۰
شکوفه ذرت ( بدون روغن )یک لیوان۲۵
ترب۱۰۰ گرم۲۵
ترخون۱۰۰ گرم۴۵
تربچهیک عدد۲
تخم مرغ متوسطیک عدد۷۰
تخم مرغ ( زرده خالی )یک عدد۵۰
تخم مرغ ( سفیده خالی )یک عدد۲۰
تخم مرغ آب پزیک عدد۷۰
تخم مرغ نیمرویک عدد۱۳۰
تخم آفتابگردان۱۰۰ گرم۵۸۰
تخم کدو۱۰۰ گرم۶۰۰
تخم هندوانه۱۰۰ گرم۵۹۰
تخم هندوانه۱۰ عدد۵
توت سفید خشکگرم ۱۰۰۳۶۰
ترهگرم ۱۰۰۲۵
تمبر هندی با دانه۱۰۰ گرم۱۱۵
تمبر هندی بدون دانه۱۰۰ گرم۲۴۰
تمشک سیاه یا قرمز تازه۱۰۰ گرم۸۰
یک لیوان توت۱۰۰ گرم۸۵
توت تازه۱۰۰ گرم۶۰
توت فرنگی۱۰۰ گرم۳۵
توت فرنگییک لیوان۶۵
تن ماهی۱۰۰ گرم۳۱۵
تن ماهی ( یک قوطی )۱۸۰ گرم۵۶۰
تن ماهی آب پزیک قوطی۱۵۰
حلیم ( بدون روغن )یک لیوان۱۸۰
حلوا۱۰۰ گرم۴۰۰
حلوا ( ارده )۱۰۰ گرم۵۰۰
جعفری۱۰۰ گرم۲۵
جوانه گندم۱۰۰ گرم۵۰
جگر سفید۱۰۰ گرم۱۶۰
جو۱۰۰ گرم۳۶۰
جگر ( یک سیخ )۱۰۰ گرم۸۰
جگر مرغیک عدد ۲۰ گرمی۳۰
جگر سرخ کرده۱۰۰ گرم۳۳۰
جگر مرغ خام۱۰۰ گرم۱۲۵
چاشنی مایونز۱۰۰ گرم۷۲۰
چاشنی مایونزیک قاشق بزرگ۱۱۰
چغندر آب پز۱۰۰ گرم۳۵
چغندر خام۱۰۰ گرم۴۵
چیپس ( سیب زمینی )ده عدد۱۱۰
چیپس ( سیب زمینی )۱۰۰ گرم۵۰۰
چای شیرین ( ۴ حبه قند )یک لیوان۴۰
چای تلخیک لیوانصفر
چغاله بادام۱۰۰ گرم۳۰
خاویار۱۰۰ گرم۳۰۰
خامه سفت۱۰۰ گرم۳۵۰
خامه شل۱۰۰ گرم۲۵۰
خیار۱۰۰ گرم۱۵
خیاریک عدد قلمی۵
خیار شور۱۰۰ گرم۱۲
خربزه۱۰۰ گرم۲۳
خربزه (بدون اضافه شکر )یک لیوان۵۰
خرمالویک عدد درشت۸۰
خرمالو۱۰۰ گرم۶۰
خردل۱۰۰ گرم۸۰
خرمای خشک۱۰۰ گرم۳۱۰
خرما با هسته۱۰۰ گرم۲۴۰
خرمای تازه ( رطب )۱۰۰ گرم۱۴۰
خرما ( حجم متوسط )یک عدد۲۰
خرمایک لیوان۵۰۵
دانه آفتاب گردان با پوست۱۰۰ گرم۳۰۰
دانه آفتاب گردان بدون پوست۱۰۰ گرم۵۶۰
دلمه ( متوسط )یک عدد۱۵۰
دل گوسفند۱۰۰ گرم۲۶۰
دوغ۱۰۰ گرم۱۵
دل مرغ۱۰۰ گرم۱۷۰
دسر ( ژلاتین )یک لیوان۱۸۰
ذرت بو داده با روغن ( شکوفه )۱۰۰ گرم۳۵۷
ذرت ( شکوفه ) بدون روغن۱۰۰ گرم۱۰۰
ذرت خام یک عدد۱۰۰ گرم۷۵
ذرت دانه شده ( خشک )۱۰۰ گرم۱۰۰
روغن نباتی ( مایع و جامد )۱۰۰ گرم۹۰۰
روغن مایع و روغن زیتونیک قاشق۱۲۰
روغن حیوانی۱۰۰ گرم۸۹۰
ریحان۱۰۰ گرم۴۰
ریواس۱۰۰ گرم۱۵
رطب۱۰۰ گرم۱۵۰
زالزالک۱۰۰ گرم۷۰
زبان گوساله۱۰۰ گرم۱۳۰
زبان گوسفند۱۰۰ گرم۲۶۰
زردآلو ( برگه خشک )۱۰۰ گرم۲۷۰
زردآلو۱۰۰ گرم۵۰
زردآلویک عدد۲۰
زردآلو ( کمپوت )یک لیوان۲۵۰
زردچوبه۱۰۰ گرم۳۷
زرشک۱۰۰ گرم۵۰
زیتون خام سبز۱۰۰ گرم۱۴۰
زیتون خام سبزیک عدد۵
زیتون خام سیاه۱۰۰ گرم۲۰۰
زیتون خام سیاه ( متوسط )یک عدد۷
ژله ( پودر )یک قاشق بزرگ۵۵
ژله ( پودر )۱۰۰ گرم۳۷۰
ژله ( آماده مصرف )۱۰۰ گرم۶۰
سالاد ( بدون سس مایونز )برای یک نفر۳۰
سرکهیک لیوان۳۳
سرکه۱۰۰ گرم۱۴
سنگدان مرغ۱۰۰ گرم۱۴۰
سنجد۱۰۰ گرم۱۳۰
سیب درختی۱۰۰ گرم۵۵
سیب ( آب سیب )یک لیوان۱۲۰
سیب ( متوسط )یک عدد۷۰
سیب ( کنسرو شیرین شده )یک فنجان۱۸۰
سیب زمینی۱۰۰ گرم۷۵
سیب زمینی ( متوسط )یک عدد۸۰
سیب زمینی ( چیپس )۱۰۰ گرم۵۰۰
سیب زمینی کبابی با پوست۱۰۰ گرم۹۳
سمبوسهیک دانه متوسط۲۵۰
سویا۱۰۰ گرم۳۸۰
سوپ گوجه فرنگی۱۰۰ گرم۳۰
سس گوجه فرنگی۱۰۰ گرم۱۰۰
سوپ مرغ سبزیجات۱۰۰ گرم۳۰
سوپ مرغ گوجه فرنگی۱۰۰ گرم۳۵
سیر۱۰۰ گرم۱۲۰
سیریک عدد۳
سوسیسیک عدد کوچک۱۵۰
ساندویچ همبرگریک عدد۳۵۰
سوسیس۱۰۰ گرم۳۰۰
سوخاری ( نان ) ( ۱۰ گرم )هر قطعه کوچک۳۵
سس مایونز۱۰۰ گرم۷۲۰
سس مایونزیک قاشق۱۱۰
سمنویک لیوان۱۸۰
سیراب۱۰۰ گرم۱۳۰
شاه توت۱۰۰ گرم۶۰
شاهی۱۰۰ گرم۲۰
شنبلیله۱۰۰ گرم۳۰
شلیل۱۰۰ گرم۶۰
شیرگاو ( کم چربی )۱۰۰ گرم۵۵
شیریک لیوان۱۱۰
شیر ( تصفیه شده )یک فنجان۹۰
شیر میش۱۰۰ گرم۹۵
شیر میشیک لیوان۱۹۰
شیر غلیظ ( نستله )۱۰۰ گرم۲۵۰
شیر خشک۱۰۰ گرم۵۰۰
شیر خشکیک قاشق غذا خوری۳۵
شربت۱۰۰ گرم۵۵
شربت یخنصف فنجان۱۲۰
شیرینی خشک۱۰۰ گرم۵۰۰
شیرینی دانمارکی۱۰۰ گرم۴۲۰
شکر۱۰۰ گرم۴۰۰
شکریک پیمانه۳۰
شکلات۱۰۰ گرم۵۰۰
شکلات قلمییک عدد۲۰
شکلاتیک عدد۳۰
شلغم۱۰۰ گرم۲۵
شوید ( شبد )۱۰۰ گرم۳۰
صدف دریائی۱۰۰ گرم۶۵
طالبی۱۰۰ گرم۲۳
طالبییک لیوان بدون شکر۴۵
عدس۱۰۰ گرم۳۴۰
عدسیک لیوان۶۵۰
عدس پخته ( با کمی روغن )یک لیوان۱۸۵
عناب۱۰۰ گرم۱۰۰
عسل۱۰۰ گرم۳۰۰
عسلیک قاشق غذا خوری۵۰
عسلیک قاشق مربا خوری۲۰
فلفل سبز یا قرمز ( دلمه ای )۱۰۰ گرم۲۲
فلفل ( پودر )۱۰۰ گرم۳۸۰
فرنییک لیوان۲۰۰
فلافلیک دانه۹۰
فلافل ( یک ساندویچ کوچک )یک واحد ساندویچی۲۵۰
مغز فندق۱۰۰ گرم۶۳۰
فندق با پوست۱۰۰ گرم۳۰۰
فندقیک عدد۱۰
قارچ۱۰۰ گرم۲۷
قارچیک فنجان۳۰
غوره۱۰۰ گرم۳۰
قلوه۱۰۰ گرم۱۰۵
قهوه خشک۱۰۰ گرم۱۳۰
قهوه ( نوشیدنی ) تلخیک فنجان۲
قند۱۰۰ گرم۴۰۰
قند۱ حبه ( ۵/۲ گرم )۱۰
قره قوروت۱۰۰ گرم۳۴۰
کارامل۱۰۰ گرم۴۰۰
کاهو۱۰۰ گرم۱۷
کاهویک برگ درشت۲
کاکائویک قاشق چای خوری۱۰
کاکائو ( پودر )۱۰۰ گرم۲۲۰
کدو خورشتی۱۰۰ گرم۲۸
کدو حلوایی۱۰۰ گرم۳۵
کرفس۱۰۰ گرم۱۳
کره حیوانی۱۰۰ گرم۷۵۰
کرهیک قاشق۱۰۰
کرهیک لیوان۱۶۰۰
کشمش۱۰۰ گرم۲۹۰
کشمشیک قاشق پر۳۰
کلم فندقی۱۰۰ گرم۲۴
کلم پیشخوان۱۰۰ گرم۲۲
کلم قرمز۱۰۰ گرم۲۸
کلم پختهیک لیوان۴۰
کلم پیچ خام۱۰۰ گرم۲۰
کلم خامیک لیوان۲۵
کیک شکلاتی۱۰۰ گرم۴۰۰
کیک۱۰۰ گرم۳۵۰
کیک یزدییک عدد متوسط۱۶۰
کیکی اسفنجی۱۰۰ گرم۳۰۰
کنجد۱۰۰ گرم۵۸۰
کمپوت گیلاسیک لیوان۱۹۰
کالباس۱۰۰ گرم۳۰۰
کله پاچه۱۰۰ گرم۱۹۰
کشک۱۰۰ گرم۳۸۰
کشکیک قاشق غذا خوری۶۰
کورن فلکس۱۰۰ گرم۳۸۰
کتلتیک عدد۱۵۰
کوفتهیک عدد۱۵۰
کباب کوبیدهیک سیخ۲۷۰
کباب برگیک سیخ۲۰۰
کلوچه خانوادگی۱۰۰ گرم۵۰۰
کولا ( انواع کولا )۱۰۰ گرم۴۰
گل کلم خام۱۰۰ گرم۱۰
گردو با پوست۱۰۰ گرم۱۴۰
گردو ( مغز )۱۰۰ گرم۶۲۵
گردویک عدد۳۰
گریپ فروت۱۰۰ گرم۳۰
گریپ فروتیک عدد۵۷
گریپ فروت ( آب )یک لیوان۸۰
گلابی۱۰۰ گرم۵۵
گلابییک عدد۱۰۰
گندم۱۰۰ گرم۳۶۰
گوجه فرنگی۱۰۰ گرم۱۵
گوجه فرنگی ( آب )۱۰۰ گرم۱۸
گوجه فرنگی ( رب )۱۰۰ گرم۸۰
گوجه فرنگی ( رب )یک لیوان۱۵۰
گوجه فرنگی ( سس )۱۰۰ گرم۱۰۵
گوجه فرنگی ( سس )یک قاشق۱۸
گوشت ماهی۱۰۰ گرم۱۰۰
گوشت مرغ۱۰۰ گرم۲۰۰
گوشت گاو۱۰۰ گرم۲۴۰
گوشت گاو ( با چربی )۱۰۰ گرم۳۵۰
گوشت گاو ( بدون چربی )۱۰۰ گرم۲۰۰
گوشت گوساله۱۰۰ گرم۲۰۰
گوشت گوسفند۱۰۰ گرم۳۲۰
گوشت همبرگر ( بدون چربی )۱۰۰ گرم۲۰۰
گیلاس۱۰۰ گرم۶۰
گیلاسیک لیوان۷۵
گز۱۰۰ گرم۵۰۰
گوجه درختی رسیده۱۰۰ گرم۵۰
گوجه سبز۱۰۰ گرم۳۰
لبو۱۰۰ گرم۴۴
لوبیا سبز۱۰۰ گرم۳۰
لوبیا قرمز۱۰۰ گرم۳۴۰
لوبیا قرمز پخته ( با کمی چربی )یک لیوان۲۰۰
لوبیا سفید۱۰۰ گرم۳۴۰
لوبیا چشم بلبلی خام۱۰۰ گرم۱۳۰
لوبیا چشم بلبلی پخته۱۰۰ گرم۸۰
لوبیا قرمز پخته۱۰۰ گرم۱۱۰
لپه پخته۱۰۰ گرم۱۱۵
لپه۱۰۰ گرم۳۵۹
لیمو ترش۱۰۰ گرم۳۰
لیمو ترش ( آب لیمو )۱۰۰ گرم۲۶
لیمو شیرین۱۰۰ گرم۴۰
لیمو ( آب لیمو )یک قاشق۴
لیمو تازه با پوست۱۰۰ گرم۲۳
ماست۱۰۰ گرم۵۵
ماست کیسه ای۱۰۰ گرم۱۵۰
ماست پر چربیهر لیوان۱۵۰
ماست ( کم چرب )یک لیوان۱۱۰
ماست کیسه ای۱۰۰ گرم۱۵۵
مارگارین یا کره نباتی۱۰۰ گرم۸۵۰
مارگارینیک قاشق۱۱۰
ماکارونی۱۰۰ گرم۳۶۰
ماهی۱۰۰ گرم۱۰۰
مخمر آبجو فرنگی خشک۱۰۰ گرم۲۸۵
مربایک قاشق غذا خوری۵۴
مایونز۱۰۰ گرم۷۲۰
مرغ ( گوشت خالص ) بدون پوست۱۰۰ گرم۲۰۰
مغز حیوان۱۰۰ گرم۱۳۰
مغز گردو۱۰۰ گرم۶۲۵
مارتادلا۱۰۰ گرم۳۱۵
مارچوبه۱۰۰ گرم۲۰
موز۱۰۰ گرم۷۰
موز ( متوسط )یک عدد۱۰۰
موسیر۱۰۰ گرم۷۰
میگو۱۰۰ گرم۱۰۰
مربا۱۰۰گرم۳۰۰
مربایک قاشق۵۵
ماکارونی ( پخته )یک لیوان۱۵۰
ماکارونی خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
نارنج۱۰۰ گرم۲۰
نارنج ( آب )یک قاشق۴
نارنگی۱۰۰ گرم۳۴
نارنگییک عدد۴۰
نارگیل ( مغز )۱۰۰ گرم۳۴۵
نارگیل تازه۱۰۰ گرم۱۵۶
نارگیل خشک رنده شده۱۰۰ گرم۵۵۰
نان ساندویچی ( کوچک ) ( ۳۰ گرم )نصف عدد۷۵
نان جو۱۰۰ گرم۲۵۰
نان سیاه ( با سبوس )۱۰۰ گرم۲۱۸
نانیک کف دست۷۵
نان خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
نان سوخاری ( متوسط )یک عدد۳۵
نان سوخاری ( کیک )یک عدد۵۰
نان روغنی۱۰۰ گرم۴۵۰
نان کشمشی۱۰۰ گرم۲۶۰
نخود خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
نخودیک عدد۱
نخود پخته۱۰۰ گرم۴۵
نوشابه۱۰۰ گرم۴۰
نوشابهیک لیوان۱۰۰
نوشابهیک شیشه۱۲۰
نوشابهقوطی۱۳۰
نوشابه خانوادگی۲ لیتری۸۰۰
نوشابه خانوادگی۵/۱ لیتری۶۰۰
نوشابه رژیمییک لیوان۲
نخود فرنگی۱۰۰ گرم۷۰
هلوی تازه۱۰۰گرم۴۵
هلوی خشک۱۰۰ گرم۳۳۰
هلوی کمپوتیک لیوان۲۰۰
هل۱۰۰ گرم۳۲۰
هندوانه۱۰۰ گرم۲۳
هویج فرنگی۱۰۰ گرم۳۵
هویج ایرانی۱۰۰ گرم۴۰

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code