آبشار تنگه رغز داراب استان فارس

آبشار تنگه رغز داراب استان فارس تنگه اي در شمال روستاي حسن آباد داراب استان فارس است. در شمال غرب داراب، زيباترين اثر طبيعي ملي منطقه مجموعه اي متشکل از ۶۴ آبشارو بيش از يکصد حوضچه در دره اي جاري است.

تک درختان بيد، خزه هاي چمني رنگ و پرسياوشان که ژاله بر چهره دارند زيبايي هاي وصف نشدني مسيرند حجم و عمق آب آبشار تنگه رغز داراب استان فارس ، نور پردازي خورشيد سايه سار کوه تصوير سبز گياهان در آب و بلندي کوه در آب مجموعه اي از زيباترين رنگها را پديد مي آورد اينجا آبگاهي سبز است و گاهي رنگي که نمي دانيم گاه سفيد است و گاه آسماني. صداي آب گاه غرش است و گاه ناله، گاه آرام است و گاه توفنده، گاه نرم و گاه غرنده، صحن آفتاب تنگه نيز متفاوت است. بعضي زودتر خورشيد از دست مي دهند و بعضي بيشتر با او مأنوسند.

حرارت و گرمي نيز يکسان نيست. بعضي جاها به شدت سرد است مانند آبشار نگين و بعضي جاها آفتاب سوزان دارد. زيبايي جام هاي پنج گانه و حرکت آرام آب و سر ريز شدن از آنها وصف ناشدني است. اين جا ماهي ها از آدم فراري نيستند و آدم را در حين عبور از حوضچه همراهي مي کنند. آب چشمه رغز پس از طي مسير ۵ کيلومتري و خلق هزاران صحنه طبيعي بي نظير و دل انگيز خفتان و خيزان خود را به پاي کوه مي رساند. تنگه زيباي رغز در شمال شرقي داراب و فاصله ۳۰ كيلومتري مركز اين شهر در منطقه حسن آباد داراب قرار دارد. گروه کوهنوردي آذرخش داراب آبشارهي مهم مسير را نام گذاري و ارتفاع، عمق آب و طول حوضچه ها را با GPS محاسبه کرده که به ترتيب فرود عبارتند از:

۱ – آبشار نگين: ارتفاع ۱۶ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۴۱ متر

۲ – آبشار بوم رنگ:ارتفاع ۷ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۳۱ متر

۳ – آبشار مسعود: ارتفاع ۸ متر، عمق آب ۱۲ متر و طول حوضچه ۱۵ متر

۴ – آبشار گلاب حوضچه: ارتفاع ۱۱ متر، عمق آب ۷ متر و طول حوضچه ۱۲ متر

۵ – آبشار فتح:ارتفاع ۸ متر، عمق آب ۱/۵ متر و طول حوضچه ۶ متر

۶ – آبشار حکمت: ارتفاع ۱۱ متر، عمق آب ۱۵ متر و طول حوضچه ۳۲ متر

۷ – آبشار کبوتر:ارتفاع ۲۵ متر، عمق آب ۲۰ متر و طول حوضچه ۶ متر

۸ – آبشار جام:ارتفاع ۹ متر، عمق آب ۶ متر و طول حوضچه ۳۶ متر

۹ – آبشار دماغه(فراز): ارتفاع ۱۲ متر، عمق آب ۲ متر و طول حوضچه ۴ متر

۱۰- آبشار آذرخش:ارتفاع ۶۵ متر، عمق آب ۶ متر و طول حوضچه ۱۱ متر

۱۱- آبشار يادگار:ارتفاع ۴ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۱۱ متر

۱۲- آبشار وداع:ارتفاع ۴۶ متر، عمق آب ۱۰ متر و طول حوضچه ۷ متر

تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس
تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس
تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس
تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس
تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس
تصاوير ديدني آبشار زیبای تنگه رغز داراب استان فارس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *